เว็บไซต์การพนันฟุตบอล_ดู แผนที่ นํา ทาง รถยนต์_ฟุตบอล

2015/2016

Jan Kaufman (past president)
Robin Davidson-Arnott (president)
Kent Percival (vice-president)
vacant (secretary)
Cathy Ralston (treasurer)
Doug Badger
Judy O’Donnell
Thom Hermann
Peter Kevin
Janis Randall Simpson
Frances Sharom
Jamie Snell
John van Esch

2014/2015

David Swayne (past president)
Jan Kaufman (president)
Robin Davidson-Arnott (vice-president) & (secretary)
Cathy Ralston (treasurer)
Doug Badger
Susan Evers
Gauri Mittal
Dana Paramskas
Kent Percival
Clive Southey
John van Esch

2013/2014

David Swayne (past president)
Jan Kaufman (president)
Robin Davidson-Arnott (vice-president)
Barbara Chance (secretary)
Cathy Ralston (treasurer)
Diane Boyd
Susan Evers
Neal Johnson
Dana Paramskas
Marion Steele
Ken Woodside

2012/2013

Gary Frankie (past president)
David Swayne (president)
Jan Kaufman (vice-president)
Barbara Chance (secretary)
Cathy Ralston (treasurer)
Diane Boyd
Robin Davidson-Arnott
Susan Evers
Ken Woodside
Dana Paramskas
Neal Johnson
Marion Steele

2011/2012

Dale Lockie (past president)
Gary Frankie (president)
vacant (vice-president)
David Swayne (secretary)
Peter Landoni (treasurer)
Ken Woodside
Terry Crowley
Diane Boyd
Eric Reiche
Dana Paramskas
Robin Davidson-Arnott
Susan Evers
Ron Downey

2010/2011

Bruce Ryan (past president)
Dale Lockie (president)
Gary Frankie (vice-president)
Carole Stewart (secretary)
John Holt (treasurer)
Eric Reiche
Dana Paramskas
Peter Landoni
Mark Sears
Bonnie Hamilton
Phil Keddie
Ron Downey

2009/2010

Ken Grant (past president)
Bruce Ryan (president)
John Holt (vice-president)
Joe Mokanski (secretary)
Clinton Martin (treasurer)
Dale Lockie
Phil Keddie
Bonnie Hamilton
Mark Sears
Dana Paramskas
Gary Frankie

2008/2009

Ted Burnside (past president)
Ken Grant (president)
Bruce Ryan (vice-president)
Ron MacKinnon (secretary)
Clinton Martin (treasurer)
Dale Lockie
Ed Herold
Bonnie Hamilton
Joe Mokanski
John Holt
Phil Keddie

2007/2008

Allan McInnis (past president)
Ted Burnside (president)
Ken Grant (vice-president)
John Holt (secretary)
Pat Hoare (treasurer)
Gil Stelter
Dave Hull
Roger Hacker
George Loney
Ed Herold
Bruce Ryan
John Benson
Dale Lockie

2006/2007

Wayne Marsh (past president)
Allan McInnis (president)
Ted Burnside (vice-president)
Sally Stoddart (secretary)
Pat Hoare (treasurer)
Dave Hull
Carolyn Pawley
Bruce Koenig
John Benson
Ken Grant
Roger Hacker
John Holt
Dale Lockie
George Loney
Gil Stelter

2005/2006

Mark Waldron (past president)
Wayne Marsh (president)
Allan McInnis (vice-president)
Larry Porter (secretary)
Pat Hoare (treasurer)
Robbin Ollerhead
Ted Burnside
Trish Halley
Sally Stoddart
Bruce Koenig
Dave Hull
George Loney
Carolyn Pawley
George Taylor

2004/2005

Larry Porter (past president)
Mark Waldron (president)
Wayne Marsh (vice-president)
Peggy Coghlan (secretary)
Allan Mc Innis (treasurer)
Ted Burnside
Trish Halley
Dave Hull
Mike Jenkinson
Bruce Koenig
Bob Liptrap
Robin Ollerhead
Carolyn Pawley
Jim Shute
Sally Stoddart
George Taylor

2003/2004

Sheila Trainor-McCutcheon (past president)
Larry Porter (president)
Mark Waldron (vice-president)
Kath Beaven (secretary)
Allan McInnis (treasurer)
Bruce Koenig
Robin Ollerhead
Mei-fei Elrick
Bob Liptrap
Jim Shute
Harold Chapman
Wayne Marsh
Jim Stevens

2002/2003

Robert Liptrap (past president)
Sheila Trainor-McCutcheon (president)
Larry Porter (vice-president)
Tricia Halley (secretary)
Truman Phillips (treasurer)
Mei-fei Elrick
Bruce Koenig
Bob Logan
Janet McLean
Robin Ollerhead
Jim Shute
Phillip Sweeney
Mark Waldron

2001/2002

John van Esch (past president)
Robert Liptrap (president)
Sheila Trainor- McCutcheon (vice-president)
Eileen Johnson (secretary)
Wayne Gatehouse (treasurer)
Janet McLean
Robin Ollerhead
Mei-fei Elrick
Heather Pedersen
Phillip Sweeney
Peter Willoughby

2000/2001

Elizabeth Honegger (past president)
John van Esch (president)
Robert Liptrap (vice-president)
Eileen Johnson (secretary)
Wayne Gatehouse (treasurer)
Virginia Campbell
Bob Logan
Nancy McPherson
Phillip Sweeney
Anthony Mifsud
Harry Downie
Mei-fei Elrick
Sheila Trainor-McCutcheon

1999/2000

Harry Downie (past president)
Elizabeth Honegger (president)
John van Esch (vice-president)
John Ogilvie (secretary)
Wayne Gatehouse (treasurer)
Virginia Campbell
Bob Logan
Dorothy McLaren
Nancy McPherson
Phillip Sweeny
Swami Swaminathan
Sheila McCutcheon

1998/1999

Jim Stevens (past president)
Harry Downie (president)
Elizabeth Honegger (vice-president)
John Ogilvie (secretary)
Sheila McCutcheon (treasurer)
Virginia Campbell
Peter Egelstaff
Bob Logan
Dorothy McLaren
Nancy McPherson
Phillip Sweeny
John van Esch

1997/1998

Bruce Stone (past president)
Jim Stevens (president)
Harry Downie (vice-president)
John Ogilvie (secretary)
Ken Gregory (treasurer)
Dave Arnott
Elizabeth Honegger
Bob Logan
Sheila McCutcheon
Dorothy McLaren
Alvin McNally

1996/1997

Murray MacGregor (past president)
Bruce Stone(president)
Jim Stevens (vice-president)
Elizabeth Honegger (secretary)
Ken Gregory (treasurer)
Alvin McNally
Bill Bohn
Dave Arnott
Peter Egelstaff
Bob Logan
Ron Smith
John Ogilvie

1995/1996

Janet Wardlaw (past president)
Murray MacGregor (president)
Bruce Stone (vice-president)
Eileen Johnson (secretary)
Ken Gregory (treasurer)
Bill Bohn
Ron Smith
Alvin McNally
Peter Egelstaff
Sheila McCutcheon
Earl McNaughton
Bob Logan
Hugh Dale

1994/1995

Bob Logan (past president)
Janet Wardlaw (president)
Murray MacGregor (vice-president)
Eileen Johnson (secretary)
Neil Sullivan (treasurer)
Bill Bohn
Peter Egelstaff
Earl MacNaughton
Bruce Stone
Nora Cebatarev
Don Jose
Ron Smith

1993/1994

Archie McIntyre (past president)
Bob Logan (president)
Janet Wardlaw (vice-president)
Don Jose (secretary)
Neil Sullivan (treasurer)
Bill Bohn
Eileen Johnson
Earl MacNaughton
Murray MacGregor
Jim Emslie

?1992/1993

Archie McIntyre (president)
Bob Logan (vice-president)
Don Jose (secretary)
Neil Sullivan (treasurer)
George Barker
Janet Wardlaw
Bill Bohn
Jim Emslie
Earl MacNaughton

1991 (Inaugural)

Elmer Menzie (president)
Archie McIntyre (vice-president)
Don Jose (secretary)
Neil Sullivan (treasurer)
Rick Richards
Earl MacNaughton
George Barker
Bob Logan